ตลาดสดริมถนน

ร้านค้า และ ธุรกิจ ริมถนน มีมากมาย ทั่วประเทศไทย
แต่ละธุรกิจจะมีปัญหา ที่แตกต่างกัน
ได้เรียนรู้ และพัฒนาแนวทางมาเป็นเวลานาน
ซึ่งนับว่ามีประโยชน์มากต่อคนรุ่นที่ตามๆมา

ถ้าเรานึกถึงการสื่อสาร การรับรู้ของผู้คนที่ผ่านไปมา
เราก็ต้องการที่จะให้ทุกคน ได้รู้จักร้านเรา ธุรกิจเรา
ได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ เพื่อที่เราจะได้เติบโตต่อเนื่องกันไป
อีกทั้ง ลูกค้าจะได้รับประโยชน์ และความสะดวก จากสินค้า และ บริการของเรา