ท่อผ้าสีเหลือบลาย

ท่อผ้าที่ใช้โบกสะบัดริมถนน
สามารถนำมาพิมพ์ได้หลายเฉดสี
ใส่โลโก้
เพิ่มข้อความ
หรือ ลวดลายกราฟฟิก ได้ทั่วทั้งท่อ
เพื่อสื่อถึงธุรกิจทีร้าน

สามารถปรับแบบได้ตามต้องการ