ท่อผ้าสกายทูป
U-Star

ท่อผ้าสีสันต่างๆ
มีรูปดาวพิมพ์ลายนูนออกมา
ช่วยเพิ่มมิติของท่อผ้า
ให้ดูน่าสนใจขึ้น