ท่อผ้าU-tail

ท่อผ้าสีสันต่างๆ
เติมปลายด้วยลวดลายสีที่ตัดให้แตกต่าง
ปลายด้านบนเวลาสะบัดไปมา
จะทำให้ท่อผ้าดูเด่นขึ้น

สามารถติดข้อความ หรือ logo เพิ่มเติมได้

สามารถปรับแบบ
ปรับสีท่อผ้าได้ตามต้องการ