balloon pointer

pointer พองลมไว้ตั้งหน้าร้าน แสดงตำแหน่งร้านเราให้เห็นเด่นชัดขึ้น ขนาด 2.4 เมตร สามารถใส่ไฟส่องสว่าง พร้อมระบบปิดเปิดไฟอัตโนมัติ ฐานมีน้ำหนัก 15-20 กก ช่วยให้มีความมั่นคง สั่งผลิตได้ตามแบบที่ต้องการ ปรับขนาดและรูปแบบได้ ช่วยให้ร้านโดดเด่นขึ้น เป็นที่จดจำของคนที่ผ่านไปมา

balloon pointer Read More »